ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นิติกรรมและสัญญา
dot
dot
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ(PA)
dot
dot
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต
dot
dot
โครงการบ้านและที่ดิน
dot
dot
กลุ่มคอนโด ที่พักอาศัย
dot
dot
ที่ดินรอการจัดสรร
dot
dot
ที่ดินรอการขาย
dot
dot
ข่าวราชการ กบข บำเหน็จ บำนาญ
dot
dot
สุขภาพ
dot


VOLVO 850 GLE AT 2.3cc 20valve
HONDA CIVIC 2016
HONDA CITY ALL NEW 2016
PAJERO SPORT 2.4 GLS
VOLVO XC70 2.3AT 20valve


การหยุดใช้รถ / การโอนรถยนต์ / การเข่าซื้อรถยนต์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์
ตอน "การหยุดใช้รถ / การโอนรถยนต์ / การเข่าซื้อรถยนต์"
แหล่งที่มา: กรมการประกันภัย

ข้อควรรู้ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ (1)
 
 • การหยุดใช้รถ

  ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้โดย
  1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ (เช่นกรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเวลานาน) การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
  2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณีดังต่อไปนี้ หยุดการใช้รถระหว่างการซ่อมแซม หรือ หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
 • การโอนรถยนต์
  เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์
 • รถยนต์เช่าซื้อรถยนต์
  การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัย แต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้าย
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต

พ.ร.บ.รถยนต์
รายละเอียดที่ควรทราบ เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ
Honda Civic 2016
Honda City 2015 All New
สอบถามประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ ปี2561
Pajero Sport 2.4 GLS (small Family Car)
นโยบายน้ำมัน E85
AEC
ประกันภัยรถยนต์ ปี2556
VOLVO850-8138
LCD TV & LED TV แตกต่างกันอย่างไร?
ต้นทุนของ LPG
ประกัน ป.1 - กท830 ปี2555
BMW series3 ในประเทศไทย
Benz 190E รุ่น 1.8 2.0 2.3
ประเภท กลุ่มรถ 1-2-3-4-5 และ สาขาบริษัทฯ แต่ละจังหวัด
BMW series3 E36
LPG NGV ปลอดภัยจริงหรือ
การคืนภาษี รถยนต์คันแรก
VOLVO S70
VOLVO S40
VOLVO 850 GLE 2.3 - 4795กทม.
วิวัฒนาการ รถVOLVO
Peugeot 405 GRI/SRI
VOLVO 460 GLT
ส่งเบี้ยประกันภัย
เจ้าพระยา Package
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
SamP5
SamP3
PA "โบชัวร์"
ตัวอย่าง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การบอกเลิกกรมธรรม์ / การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์
การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
ความเสียหายส่วนแรก
การลดหรือเพิ่มเบี้ยประวัติ
ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามโครงสร้างใหม่
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
สั่งซื้อและทำประกัน
ข้อกำหนดประกันภัยประเภทต่างๆ
ประกันภัย รถยนต์
อัตราเบี้ยประกันภัย
ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
สรุป พรบ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.3)
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
เอกสารสำหรับสมาชิก
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA)
ความหมาย ประกันภัยรถยนต์ 2+และ3+Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Link :