ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นิติกรรมและสัญญา
dot
dot
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ(PA)
dot
dot
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต
dot
dot
โครงการบ้านและที่ดิน
dot
dot
กลุ่มคอนโด ที่พักอาศัย
dot
dot
ที่ดินรอการจัดสรร
dot
dot
ที่ดินรอการขาย
dot
dot
ข่าวราชการ กบข บำเหน็จ บำนาญ
dot
dot
สุขภาพ
dot


VOLVO 850 GLE  AT 2.3cc 20valve
HONDA CIVIC 2016
HONDA CITY ALL NEW 2016
PAJERO SPORT 2.4 GLS
VOLVO  XC70  2.3AT 20valve


การคืนภาษี รถยนต์คันแรก

โปรโมชั่น คืนเงินรถคันแรก เริ่ม 16กันยายน 2554

ประเภทรถ ราคา ภาษี ได้เงินคืน
รถยนต์นั่ง47 รุ่น      
นิสสัน มาร์ช  380,000 17% 53,000-80,000
Nissan March sport  1.2 EL CVT    515,800 17% 76,000
Nissan March sport  1.2 VL CVT 563,000 17% 79,000
นิสสัน อัลเมรา      
Nissan Almera รุ่น 1.2E CVT 489,000 17% 64,000
Nissan Almera รุ่น 1.2ES CVT 523,000 17% 69,000
Nissan Almera รุ่น 1.2V CVT 563,000 17% 79,000
Nissan Almera รุ่น 1.2E CVT 599 17% 84,000
ฮอนด้า บริโอ  399,900 17% 64,000-70,000
ฮอนด้า แจ๊ส  590,000 25% 100,000
ฮอนด้า ซิตี้  534,000 25% 100,000
 HONDA CITY  S CNG A/T 659,000 25% 100,000
                        V CNG A/T 706,000 25% 100,000
โตโยต้า วีออส  571,000 25% 100,000
       
โตโยต้า ยาริส  539,000 25% 100,000
มาสด้า2  535,000 25% 100,000
เชฟรเลต อาวีโอ  529,000 25% 100,000
เชฟโรเลต โซนิค NB 1.4 LS MT  548,000 25% 100,000
เชฟโรเลต โซนิค NB 1.4 LS AT  578,000 25% 100,000
เชฟโรเลต โซนิค NB 1.4 LT MT  588,000 25% 100,000
เชฟโรเลต โซนิค NB 1.4 LT AT  615,000 25% 100,000
เชฟโรเลต โซนิค NB 1.4 LTZ AT  679,000 25% 100,000
ฟอร์ด เฟสต้า  539,000 25% 100,000
       
รถอื่นๆ_ดูที่นี่        
       
รถยนต์กะบะ (250 ร่น)    3%  
รถยนต์นั่งที่มีกะบะ (172 รุ่น)    12%  
       
ที่มา;    กรมสรรพสามิตร      

สาระสำคัญ

1. ซื้อแล้ว ปีที่2 ถึงจะได้คืนภาษี

2. ซื้อแล้ว ห้ามขายภายใน 5 ปี

3. ซื้อเงินสด หรือเงินผ่อนก็ได้ (มีสิทธิถึงเดือน มีนาคม 2556)

4. ผู้ซื้อ อายุไม่เกิน 21ปี

5. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
 

 กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้ สำหรับการยื่นเรื่องขอรับคืนภาษีในนโยบายรถคันแรกที่รัฐบาลออกมาตั้งแต่ปี 2554 โดยกลุ่มผู้ที่ซื้อรถคันแรกมี 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไป แต่ต้องการซื้อรถใหม่ให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้ เจ้าของรถจะเป็นนักศึกษากว่า ร้อยละ 10 และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคนรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอในการผ่อนรถราคาสูง ซึ่งปัจจุบันก็มีผุ้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 400,000 คน

           สำหรับนโยบายรถคันแรกนี้ ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 และล่าสุดได้ถูกขยายเวลาออกไปจนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีผู้ที่เข้ามายื่นเรื่องขอคืนภาษีรถคันแรกเป็นจำนวนมาก บางคนต้องเสียเวลานานกว่าจะทำเรื่องธุระนี้ได้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมายื่นเอกสารหลายต่อหลายคนต้องเสียเวลาไปยิ่งกว่าการรอคิวนั้นก็คือ การยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
           ดังนั้น สำหรับใครที่วางแผนจะไปยื่นขอคืนภาษีรถคันแรก จึงควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปยื่นเอกสารจริง และตรวจทานให้ดีเสียก่อนว่าเอกสารเหล่านั้นครบถ้วน โดยสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการเตรียมเอกสารก็คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขรถคันแรกครบทุกข้อหรือไม่ ดังนี้ 
             1. เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือจองซื้อตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
             2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
             3. เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร / รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)    
             4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ  (รถยนต์จดประกอบ) 
              5. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
             6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
             7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
             8. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
             9. สามารถซื้อรถแบบเงินผ่อนผ่านไฟแนนซ์ หรือเงินสดก็ได้
             10. รถมือสองไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เนื่องจากรถมือสองไม่มีภาษีสรรพสามิตในการซื้อ-ขาย


  

 

           เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับคืนภาษีรถคันแรกได้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1


          ซื้อ หรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 และจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 
             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)

 
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 
             3. ใบเสร็จรับเงิน , สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

             4. สำเนาคู่มือจดทะเบียน

             5. หนังสือสละสิทธิ์การโอนรถยนต์

             6. เอกสารการรับมอบรถยนต์

 
             7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

 
                   บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์, บัญชีสะสมทรัพย์, บัญชีเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน 

 
                   บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด

             8. แบบฟอร์มการขอคืนภาษีที่ยื่นในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th แล้วสั่งพิมพ์ออกมา

             9. ใบมอบอำนาจ (กรณีไปยื่นแทนบุคคลอื่น)

          หมายเหตุ อาจมีเอกสารอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้สิทธิ์
กรณีที่ 2
 
           
          ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีขั้นตอนดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 
             3. ใบเสร็จรับเงิน , สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

             4. ใบจองรถยนต์  (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

 
             5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

 
                   บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์, บัญชีสะสมทรัพย์, บัญชีเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน 

 
                   บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด

             6. แบบฟอร์มการขอคืนภาษีที่ยื่นในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

             7. ใบมอบอำนาจ (กรณีไปยื่นแทนบุคคลอื่น)

           ทั้งนี้ นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ผู้ขอสิทธิ์คืนภาษีรถยนต์ในกรณีที่ 2 จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่จากวันรับมอบรถยนต์ด้วย คือ

           1. หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก

           2. สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์

                     2.1 กรณีการซื้อด้วยเงินสด
                      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาสัญญาซื้อขาย
                      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์

                      2.2 กรณีเช่าซื้อ
                      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน
                      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
                      - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ

           3.สำเนาคู่มือจดทะเบียน 

          ***หากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่นำเอกสารเพิ่มเติม มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิ์ฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้
 
           หลังจากตรวจทานเอกสารจนครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยื่นเอกสารเพื่อทำเรื่องขอคืนภาษี ซึ่งสำหรับการยื่นเอกสารภาษีรถคันแรกนั้น ปัจจุบัน กรมสรรพสามิตได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ

 
           1. นำเอกสารไปยื่นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา หรือ ยื่นที่ อาคารหอประชุม / อาคารสโมสร กรมสรรพสามิต  โดยตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ ในเวลา 17.00-20.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ พร้อมกันนี้ในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ วันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ที่ 29-31 ธันวาคม 2555 ทางกรมสรรพสามิตจะเปิดให้ผู้ซื้อรถสามารถเข้าไปยื่นเอกสารได้ตามปกติ     

 
           2. ยื่นเอกสารผ่าน https://firstcar.excise.go.th โดยผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารผ่านช่องทางนี้จำเป็นที่จะต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์เสียก่อน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล" 


 
           นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องยื่นภาษีรถคันแรก ได้ดังนี้

 
           

 


 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           
 

 
           เพียงแค่ตรวจสอบว่ารถของคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่ เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อย และครบถ้วน และยื่นเอกสารผ่านช่องทางที่กรมสรรพสามิตอำนวยความสะดวกไว้ให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดปัญหายุ่งยากในการไปยื่นเรื่องได้แล้ว และที่เหลือก็รอรับเงินภาษีของคุณคืนได้เลย แต่ขอย้ำสักนิดว่าสำหรับผู้เข้าร่วมนโยบายรถคันแรกนี้ จะต้องเป็นเจ้าของรถคันที่เข้าโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ตอนที่ซื้อมา ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์นั้นและต้องนำเงินที่ได้รับไปมาส่งคืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ภายใน 15 วันทำการ

 
           และสำหรับใครที่มีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://firstcar.excise.go.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

           สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอคืนภาษีรถคันแรกจากประสบการณ์ตรงได้ที่ แชร์ประสบการณ์ตรง ยื่นภาษีรถคันแรก แค่ 10 นาทีก็เรียบร้อย 
 
 

 
  สำหรับที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกรมสรรพสามิต    


        กรมสรรพสามิต  กรุงเทพมหานคร 3  
           (บางซื่อ, ดุสิต, ราชเทวี, พญาไท, ดินแดง, ห้วยขวาง, วัฒนา, คลองเตย, พระโขนง)

 
           ที่ตั้ง : เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  กรมสรรพาสามิต ชั้น 1
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-5600-10


        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 1 
           (อำเภอเมือง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ่อทอง, กิ่งอำเภอเกาะจันทร์)

 
           ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-278-700-1 


 
        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 2 
           (อำเภอบางละมุง, อำเภอศรีราชา, อำเภอเกาะสีชัง, อำเภอสัตหีบ)   
 
           ที่ตั้ง : 53 หมู่ 9 อาคารทะเลทอง ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-330-039 


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 1 
           (อำเภอพระประแดง, อำเภอพระสมุทรเจดีย์, อำเภอเมือง) 
  
           ที่ตั้ง : 4/1 ถ.สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-395-4500


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 2
           (อำเภอบางบ่อ, อำเภอบางพลี, อำเภอบางเสาธง) 
  
           ที่ตั้ง : 12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10490 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-317-1201,  02-317-1203-5


 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 

 

 
ประกันภัยรถยนต์ บ้านและชีวิต

พ.ร.บ.รถยนต์
รายละเอียดที่ควรทราบ เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ
Honda Civic 2016
Honda City 2015 All New
สอบถามประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ ปี2561
Pajero Sport 2.4 GLS (small Family Car)
นโยบายน้ำมัน E85
AEC
ประกันภัยรถยนต์ ปี2556
VOLVO850-8138
LCD TV & LED TV แตกต่างกันอย่างไร?
ต้นทุนของ LPG
ประกัน ป.1 - กท830 ปี2555
BMW series3 ในประเทศไทย
Benz 190E รุ่น 1.8 2.0 2.3
ประเภท กลุ่มรถ 1-2-3-4-5 และ สาขาบริษัทฯ แต่ละจังหวัด
BMW series3 E36
LPG NGV ปลอดภัยจริงหรือ
VOLVO S70
VOLVO S40
VOLVO 850 GLE 2.3 - 4795กทม.
วิวัฒนาการ รถVOLVO
Peugeot 405 GRI/SRI
VOLVO 460 GLT
ส่งเบี้ยประกันภัย
เจ้าพระยา Package
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
SamP5
SamP3
PA "โบชัวร์"
ตัวอย่าง PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การบอกเลิกกรมธรรม์ / การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์
การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย
การหยุดใช้รถ / การโอนรถยนต์ / การเข่าซื้อรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก
การลดหรือเพิ่มเบี้ยประวัติ
ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามโครงสร้างใหม่
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
สั่งซื้อและทำประกัน
ข้อกำหนดประกันภัยประเภทต่างๆ
ประกันภัย รถยนต์
อัตราเบี้ยประกันภัย
ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
สรุป พรบ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.3)
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
เอกสารสำหรับสมาชิก
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA)
ความหมาย ประกันภัยรถยนต์ 2+และ3+Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Link :